Motokárová liga

Proč jezdit v Motokárové lize?

Motokárováliga.cz vznikla od roku 2023 a je to neregistrovaná liga závodů jednotlivců. Jezdíme jako skupina soukromých osob, dále jako "členové" motokároveligy.cz v jednotlivých půjčovnách motokár. Jezdíme jak pod širým nebem, tak i uvnitř hal. V ojedinělých případech můžeme jezdit i večer pod umělým osvětlením. Cílem Motokárové ligy je spojit lidi, kteří si chtějí amatérským způsobem zazávodit pro radost, odvětví motosportu mají jako koníček a zároveň se chtějí setkávat a vytvořit tak super komunitu, a tím i třeba jednoho dne vytvořit největší komunitu a neregistrovanou ligu v ČR.

Proč  "neregistrovaná"?

Protože stát se členem může každý, kdo má více jak 18 let, nevlastní závodní licenci, má chuť si zazávodit a poměřit své schopnosti s ostatními. Vybavení jako je helma a motokára se zapůjčuje v jednotlivých motokárových arenách, kde se jezdí. (Z pravidla však doporučuji mít svojí vlastní kuklu, a to převážně z hygienických důvodů). Zároveň každý člen se všech závodů účastní jako soukromá osoba a výhradně na své vlastní nebezpečí. Všechny závody se konají v souladu s provozním řádem jednotlivých motokárových arén, každý člen je tedy povinen se s těmito provozními řády předem plně a podrobně seznámit a v plném rozsahu je dodržovat, přičemž nese veškeré důsledky s porušením této povinnosti spojené včetně plné odpovědnosti za případně takto způsobenou škodu. Za zajištění bezpečnosti při jednotlivých závodech odpovídají provozovatelé jednotlivých arén, ovšem pod podmínkou plného respektování veškerých pokynů uvedených v provozním řádu příslušné arény.

Pořadatel Motokárové ligy pro členy zajišťuje výběr finančních prostředků za účelem jejich následné společné úhrady, a to platbou provozovateli příslušné arény pro daný závod, dále pro provoz a administraci webových stránek a nákup dárkových a upomínkových předmětů pro vyhodnocení pořadí závodu a celkového pořadí sezóny. Zároveň pořadatel zajišťuje administrativní služby spojené s webovými stránkami www.motokarovaliga.cz . V ojedinělých případech může pořadatel zbytek finančních prostředků použít na pohoštění a občerstvení v rámci vyhodnocení sezóny. Žádné další organizační, administrativní, bezpečnostní ani zdravotnické služby pořadatel Motokárové ligy pro jejich členy nezajišťuje.

Veškeré tyto skutečnosti bere každý člen na vědomí a svůj plný souhlas s nimi vyjadřuje vyplněním a zasláním formuláře "Registrace člena", uvedeného na těchto stránkách, pořadateli Motokárová liga.

Traťe které jsou v aktuálním řešení pro novou sezónu:

Hořovice

Teplice

Kart Radotín(Praha)

CM Karting Zličín(Praha)

CartPlanet Vysočany(Praha)

Praga Aréna Černý Most(Praha)

V dalších měsících budeme jednat s více provozovnami motokár.

Datum a čas závodu:

V sezóně je celkem 8 až 10 závodů, a to po celou dobu kalendářního roku. Závody se převážně uskuteční vždy o víkendu, a to podle obsazenosti arén. Z pravidla však v ranních hodinách soboty či neděle. V ojedinělých případech to může být i neděle večer. Přesné termíny závodů budou vypsané v sekci Rozpis závodů

Délka celkového závodu:

Celková délka závodu trvá od 3 až 6 hodin. Záleží na počtu přihlášených členů a zvoleném formátu. Berte na vědomí, že se nejedná o čistý čas strávený v motokáře na závodním okruhu.

Formát závodů:

Kvalifikace a Sprint včetně Joker Lapu

1)Kvalifikace: délka času nebo počet kol (podle trati)

Pořadí kvalifikace určuje pořadí do sprintu č.1

2)Sprint č.1: délka času nebo počet kol (podle trati)

Jezdci nastoupí do sprintu č.2 v opačném pořadí jako skončili ve sprintu č.1 (1.místo jde na 10 místo; 2. místo jde na 9 místo atd.)

3)Sprint č.2: délka času nebo počet kol (podle trati)

Celkový počet bodů za závod se pak tedy počítá za umístění ve sprintu č.1 a sprintu č.2. Za vyhraní kvalifikace se body neudělují


Kategorie:

"NORMAL" - každý jezdec který má věk od 18 let do 99 let bez rozdílu věku a hmotnosti

"HEAVY" - každý jezdec který má věk od 18 let a který má v době závodu včetně vybavení váhu více jak 100 kg

"MASTER" - každý jezdec, který má věk 40 let a více let v době závodu bez rozdílu váze hmotnosti

Joker lap:

Může se objevit v některých závodech v sezóně

Pravidlo: Joker lap musí jezdec absolvovat minimálně 1 za celou dobu sprintu a je pouze na něm v jakém kole ho absolvuje. Jedná se tím pádem i o dobrý výběr strategie jezdce. Veškeré pravidla, ustanovení a detailnější informace k závodům se nachází v sekci pravidla a propozice