Pravidla a Propozice
Člen:

Každá soukromá osoba, která vyplnila Registrační formulář v sekci  ,,Registrace" , a zaplatila ,, ,,Členský poplatek"

Členský poplatek: 

Jedná se peněžní poplatek každé soukromé osoby, která chce v motokárové lize soutěžit. Tento poplatek je stanoven na jednorázových 500 Kč a po jeho zaplacení se automaticky soukromá osoba stává pravoplatným členem motokárové ligy po dobu 1 roku( z pravidla jedna sezóna). Pořadatel se zavazuje, že členské poplatky budou výhradně sloužit k zaplacení webhostingu, domény a dalších administrativních či jiných činností spojené s www.motokarovaliga.cz . Členský poplatek je nevratný

Startovné:

Finanční prostředky, které slouží na zaplacení délky pronájmů jednotlivých motokárových arén včetně jejich vybavení, dále pak nákup trofejí a odměn pro jednotlivé členy. V mimořádných událostech může pořadatel finanční prostředky použít pro další účely motokárové ligy, jako je např. fyzické a administrativní úkony během jednotlivých závodu, případně nákup i drobného občerstvení a rautu. Cena startovného není pevně daná a bude vždy stanovena na konkrétní závod podle délky závodu a počtu startujících členů.

Bodování:

1.místo   2.místo   3.místo   4.místo   5.místo   6.místo   7.místo   8.místo   9.místo   10.místo

22 b.      18 b.       15 b.        12 b.       10 b.        8 b.        6 b.        4 b.          2 b.         1 b.

V případě stejného počtu bodů na konci sezóny k určení konečného umístění bude rozhodovat počet 1.míst, dále při stejném počtu větší počet vyšších umístění v jednotlivých závodech.

Ceny:

První tři jezdci každého závodu v kategorii "NORMAL" obdrží mini trofeje

První jezdec v kategorii "HEAVY" každého závodu obdrží mini trofej

První jezdec v kategorii "MASTER" každého závodu obdrží mini trofej

V celkové sezóně pak budou vyhodnoceni tyto kategorie:

První tři jezdci "NORMAL" obdrží větší trofeje

První tři jezdci "HEAVY" obdrží větší trofeje

První tři jezdci "MASTER" obdrží větší trofeje

První tři Týmy obdrží větší trofeje

Kategorie:

"NORMAL" - každý jezdec který má věk od 18 let do 99 let bez rozdílu věku a hmotnosti

"HEAVY" - každý jezdec který má věk od 18 let a který má v době závodu včetně vybavení váhu více jak 100 kg

"MASTER" - každý jezdec, který má věk 40 let a více let v době závodu bez rozdílu váze hmotnosti

Do budoucna v případě většího zájmu se bude uvažovat o kategorii WOMEN a JUNIOR

Briefing:

Všichni jezdci musí povinně absolvovat briefing, který proběhne před každým závodem. Na briefingu budou upřesněny detailnější informace ke konkrétnímu závodu nad rámec pravidel a zveřejněny případné všechny zbývající přílohy k pravidlům.

Vybavení:

Povinná je helma integrálního typu(lze zapůjčit vždy v den závodu od provozovatele trati) a pevná obuv.

Doporučené jsou rukavice, chránič žeber a kombinéza.

Tréninky : Oficiální tréninky motokárové ligy nejsou stanovené

Dovažování : Jednotlivé motokáry se nedovažují

Losování Motokár:

Losování motokár bude probíhat v depu na příslušném místě těsně před před kvalifikací, a to samé před před závodem sprint č.1. Pro sprint č.2 bude kára vyměněná automaticky s jezdcem z opačného startovního roštu.

Pokud si jezdec vylosuje motokáru, která však později není pro následující závod dostupná, dostane místo ni motokáru, která je určena jako náhradní

Startovní procedura:

Všechny závody jsou odstartovány i restartovány z pevných pozic.

Závod je oficiálně odstartován zelenou vlajkou nebo zelenými digitálními světly

Jezdec výhradně nesmí při startu držet přední kola a musí obě ruce mít na volantu

Pit-stop:

Povinný pit-stop není součástí sprintu č.1 a sprintu č.2 ,v případě delších a jinačích formátech závodů budou členové o pravidle pit-stopu seznámeny s pořadatelem.

Penalizace:

Rozhodnutí o penalizacích má na starosti Pořadatelská komise.

Všechny penalizace jsou zveřejněné na příslušném místě v sekci Členská sekce->komise

Udělení penalizace je možné následujícími způsoby:

-Jezdec musí vrátit pozici během závodu (oranžová vlajka)

-Přičtení časové penalizace k výslednému času závodu (+ X sekund)

-Diskvalifikace ze závodu

-Diskvalifikace z kvalifikace

-Posun na startovním roštu

Výše penalizací:

-Neférové předjetí: Vracení pozice (Samovolně nebo na oranžovou vlajku)

-Neférové předjetí: Časová penalizace x sekund po dojetí v cíli nebo odečet x bodů

-Neférové předjetí: výměna pozice při dojetí v cíli

-Způsobení velmi vážné nehody: DQ

-Vědomé blokování jiného jezdce v kvalifikaci: DQ

-Vědomé blokování jiného jezdce v závodě: DQ

Protesty:

Protest může podat pouze člen motokárové ligy a to ihned po skončení závodu a ten ho neprodleně musí oznámit pořadateli závodu, případně zástupci pořadateli, který rozhoduje o jeho akceptování nebo odmítnutí. Případný trest pak bude řešit pořadatelská komise

Předjíždění:

Za předjížděcí manévr je vždy plně odpovědný ten, kdo předjíždí.

Předjížděný jezdec není povinen uvolňovat místo, nesmí však měnit účelově několikrát směr jízdy (pouze jednou) a tím zcela úmyslně blokovat předjíždějícího.

Pokud se přední kola předjíždějícího dostanou před zadní kola předjížděného, musí předjížděný ponechat předjíždějícímu dostatek prostoru tak, aby nedošlo ke kolizi. To však neplatí v případě úzké dráhy (popř. když navazuje další zatáčka), kde může předjíždějící předpokládat, že stopa předjížděného bude kolidovat s jeho zvolenou stopou (výjezd ze zatáčky).

Pokud je jezdec o kolo zpět je povinen v jakémkoliv případě umožnit předjetí rychlejšímu jezdci.

V případě kolize platí mezi kolidujícími pořadí, které bylo před kolizí.

Motokáry:

Pro sezónu budou použity motokáry o celkové kubatuře 200 až 270ccm.

Na každém okruhu bude k dispozici tým mechaniků zajišťující servis motokár.

Jezdci ani kdokoli jiný mimo pořadatelský tým není během šampionátu oprávněn na motokárách provádět jakékoliv úpravy, montáže ani nastavení.

Pořadatel během losování motokár vždy určí čísla motokár, které budou určeny pro následující závod.

Pořadatel se bude snažit udržovat v poli balík vždy co nejvyrovnanějších motokár.

Rychlejší motokáry mohou být v rámci vyrovnanosti pole zpomaleny stažením plynu nebo dovážením. (nicméně od toho je spravedlivé losování motokár a výměna v rámci sprintů)

Výměna motokáry:

Jezdec nemůže z vlastní vůle vyměnit motokáru po jejím vylosování, a to ani před kvalifikací ani po ní. K výměně motokáry může dojít pouze z rozhodnutí pořadatele

Porucha motokáry:

V případě poruchy motokáry dojde k její okamžité výměně za připravenou náhradní motokáru.

Pokud je motokára schopná dojet do depa, jezdec zastaví na příslušném místě u mechaniků a nastoupí do náhradní motokáry.

Pokud zůstane stát motokára na trati, je jezdci doporučeno, aby motokáru opustil v co nejbezpečnější fázi závody, kdy se okolo něj na trati nepohybují ostatní motokáry

Čas ztracený poruchou a výměnou motokáry není jezdci vrácen zpět.

Vlajky:

Jezdci jsou povinni po celou dobu závodu sledovat signalizaci traťových komisařů a uposlechnout jejich signalizaci vlajkami, přičemž:

Zelená vlajka: start závodu.

Šachovnicová vlajka: cíl závodu.

Modrá vlajka: pomalejší jezdec o kolo či více vzad, je povinen umožnit rychlejšímu jezdci bezpečné předjetí.

Žlutá vlajka: nebezpečí na trati, havárie, apod. Jezdec je povinen snížit rychlost a být připraven se bezpečně vyhnout nebezpečnému místu. V daném sektoru se nesmí předjíždět.

Červená vlajka: okamžité přerušení závodu z bezpečnostních nebo organizačních důvodů. Jezdec je povinen zpomalit téměř do zastavení, pomalu a obezřetně dojet do depa.

Počasí:

Závod se koná za jakéhokoliv počasí.

Pořadatel a provozovatel příslušné trati však může v případě nadměrného deště a hrozícího se "topení" motokár rozhodnout o přerušení závodu.

Závěrečné ustanovení:

Každý zaregistrovaný člen na stránkách a účastník jednotlivých závodů www.motokarovaliga.cz je seznámen s těmito informacemi včetně jejich pravidel a plně s nimi souhlasí a bere jej tak na vědomí

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Specifické předpisy budou zveřejněny v konkrétních přílohách.

Z důvodu nemožnosti zaznamenat všechny aspekty do pravidel je rozhodnutí pořadatele nadřazené tomuto dokumentu.